Nyheter

      Veøy har gått inn på eiersiden i Godsterminalen AS på Forus, Stavanger. Et strategisk riktig valg for Veøy å gå sammen og inn i et velfungerende distribusjonsnett i Rogaland, uttaler daglig leder og eier Arne Langseth. Les mer

Nyhetsarkiv