Om oss

Veøy AS Region Øst har lokaliteter på Alnabru i Oslo. Vi ligger strategisk plassert ved siden av de store samlasterne Schenker, Tollpost og Bring.

Veøy AS Region Øst har trafikk innen distribusjon, container, trekkere og langtransport.

Selskapet har i underkant av 100 dyktige sjåfører - og 63 biler i daglig trafikk.

Veøy AS Region Øst ble etablert som et datterselskap av morselskapet Veøy AS i 1997, da under navnet Veøy Øst AS. Linjegods AS, nå Schenker, inviterte Veøy til å etablere seg innen distribusjon på Østlandet. Veøy AS Region Øst fikk tildelt ruter rundt Alnabru og i området Oslo nord mot Kongsvinger.

Samtidig kjøpte Veøy selskapet Øvre Romerike Bilselskaps godsavdeling som også hadde transporter for Linjegods. Etableringen var en realitet.

I 2001 ble Vest-Oppland Godsruter kjøpt opp, og Veøy AS Region Øst etablerte seg med en avdeling ved Schenker på Rudshøgda. Transportene var i hovedsak distribusjon fra Rudshøgda og til byene Lillehammer og Gjøvik med omland.

I 2001 ble også godsdivisjonen i Eide Auto kjøpt opp. Denne trafikken ble innlemmet i Veøy AS Region Øst. Eide Auto hadde egne kunder spesielt fra Østlandet og til Møreregionen. Denne trafikken ble innlemmet i Schenkers systemer i løpet av 2001.

Veøy AS Region Øst har historisk hatt eksklusive avtaler med Linjegods, nå Schenker. Denne avtalen opphørte i 2010, og har ført til at Schenkers andel av vår totale omsetning gradvis har sunket. Samarbeidet med Schenker avvikles fullstendig i februar 2016. Dette gir Veøy muligheter som man tidligere kke har hatt, og vi er svært entusiastiske i forhold til å kunne tilby markedet geografisk og personlige relasjoner, nærhet, fleksibilitet, og eksklusive løsninger i samarbeid med våre kunder.

Har Dere spørsmål - ta kontakt!

FØLG OSS PÅ FACEBOOK: