Kontakt


Sentralbord 71 22 70 00
Telefax 71 22 70 41
Arne Langseth, Daglig leder
91 11 58 00 aml@veoy.no
Ingunn Stavem, Kontorsjef
91 11 58 82 adm@veoy.no
Linda Hatlen, Trafikksystem
91 11 58 83 ordre@veoy.no
Therese Rovde, Personal
91 11 58 85 personal@veoy.no
Gudrun Herje Langseth, Regnskap
91 11 58 86 regnskap@veoy.no
Evy S Åndal, Regnskap
91 11 58 81 post@veoy.no
Faktura faktura@veoy.no