ContainerVeøy kjører både rangering og i langtrafikker med sine containerbiler. Vi kjører for flere oppdragsgivere.

Siden Veøy-konsernet har avdelinger 8 steder i Norge er Veøy svært fleksibel i forhold til å kunne ta på seg langdistanse oppdrag på natt uten at det får konsekvenser påfølgende dag.

Veøy bytter biler - eller containere underveis - og returnerer til utgangsstedet og står likevel klar til neste dags avtalte oppdrag. 

Slike transportopplegg har vi daglig i dag mellom Oslo og Kristiansand/Stavanger.


Dette gjør Veøy til en svært fleksibel samarbeidspartner!Ta kontakt - kanskje vi kan bistå for å løse akkurat ditt transportbehov?