UTDELING AV ANERKJENNELSE!

Dann & vann har vi som bedrift den store glede av å anerkjenne kollegaer som har viet store deler av, eller faktisk hele sitt arbeidsliv i tjeneste for Veøy. Slike trofaste slitere må naturlig nok tildeles litt ekstra heder & ære.

Kjell Ådne Bruaseth - Norges Vel Medalje - 30 år i Veøy.

Medaljen for lang og tro tjeneste er innstiftet av Det Kongelige Selskap for Norges Vel i 1888. Det er en påskjønnelse til særlig fortjente arbeidstakere med minst 30 års ansettelse hos samme arbeidsgiver. Medaljen tildeles av direksjonen i Det Kongelige Selskap for Norges Vel etter søknad fra arbeidsgiver. Medaljen er i sølv og har én grad.

Torgeir Stenløs - Gullklokke – 25 år i Veøy.

John Reidar Berg - Gullklokke – 25 år i Veøy.

Arnfinn Hagseth – Gullklokke – 25 år i Veøy.

Frode Dahle – Gullklokke for 25 år i Veøy.

Heder ble tildelt på en samling av ansatte i Molde sist lørdag. En bedre middag avsluttet trafikksamlingen.   Veøy gratulerer og takker de trofaste medarbeiderne!


19. juni 2017


Nyhetarkiv