ØSTERHUS OVERTAR VEØY SIN AKTIVITET FOR BRING OFFSHORE I STAVANGER

Med virkning fra 01.06.2017 overtar Østerhus Transport de oljebaserte aktiviteter Veøy har hatt for Bring lokalt i Stavanger.

Dette omfatter 9 biler lokalt + 2 biler som går "base-base" for Bring.

Overtakelsen inkluderer også mannskap.

 

Overtakelsen inkluderer kun aktivitet for Bring.

Veøy vil etter denne avtalen sitte igjen med 4 x biler tilpasset kjøring i dette segmentet, der 2 fortsatt vil være i drift for Bring på "base" kjøring, og 2 som vil gå i løs trafikk, der Bring vil være en av flere potensielle kunder.

 

Øvrige aktiviteter i Stavanger er ikke berørt av dette, og fortsetter som tidligere!

 

Vi ønsker å takke våre tidligere kollegaer for arbeidet de har utført for Veøy - og ønsker de lykke til i nytt selskap. Vi er overbevist om at Østerhus vil videreføre vår kvalitet og ivareta våre sjåfører på en utmerket måte.

 

Veøy ønsker også å takke våre kontakter i Bring som har vært involvert i denne kjøringen - det har vært et meget godt og konstruktivt samarbeid gjennom flere år. 


2. juni 2017


Nyhetarkiv