VEØY INN PÅ EIERSIDEN I GODSTERMINALEN.

Veøy har gått inn på eiersiden i Godsterminalen AS på Forus, Stavanger.

 

Et strategisk riktig valg for Veøy å gå sammen og inn i et velfungerende distribusjonsnett i Rogaland, uttaler daglig leder og eier Arne Langseth.

Godsterminalen opptrer som en uavhengig aktør og tilbyder av terminal- og distribusjonstjenester for hele Rogaland, og aktørene som allerede er inne i Godsterminalen var aktører som vi kjente til fra tidligere, og som vi opplever som dyktige og innovative i et tøft marked. Med vår inntreden har vi som mål å bli en sterk aktør som skaper synergier for alle som er involvert.

Godsterminalen skal være en uavhengig aktør med et rutenettverk som kan benyttes av alle, ikke minst viktig når «alle» snakker om hvor viktig det er å ivareta miljøet.

Samkjøring av gods bør være en målsetting på distriktene, dette vil blant annet kunne sikre hyppigere leveranser til utkantene.

I dag kjører mange aktører etter hverandre med et fåtall pakker. Ikke optimalt i forhold til miljøet.

 

Godsterminalen holder til sentral på Forus, med lett og kort adgang til både næringsliv og annen godshåndtering.

Man betjener det meste av Rogaland med daglige godsruter, som kjører og ankommer til faste tider.
Godsterminalen kan også tilby tjenester innen: krantransport, thermotransport, langtransport og containertransport.

På eiersiden finner man i tillegg til Veøy altså Østerhus Transport, Rennesøy Trafikk, Sirdal Transportservice AS og Tor Eike.

 

Aktørene er veldig entusiastisk og ser frem til en spennende fremtid!


9. februar 2017


Nyhetarkiv